به فروشگاه اینترنتی ارس خوش آمدید
  7 مورد12
تخته پذیرایی
 در مجموع 1 راي
وود دندرخت گردوپذیرایی، سرو و دکوری📋 تخته سرو پذیرایی چوبی گردو با لبه طبیعی بافت چوب3,490,000ريال
ست تخته پذیرایی
 در مجموع 1 راي
وود دندرخت راش جنگلیپذیرایی و دکوری📋 بازسازی شده از یک درب قدیمی ۷۰ ساله از چوب راش3,490,000ريال
تخته سرو
وود دندرخت گردوپذیرایی، سرو و دکوری📋 تخته سرو پذیرایی چوبی گردو با لبه طبیعی بافت چوب4,990,000ريال
بشقاب چوبی
وود دندرخت راش جنگلیپذیرایی و دکوری📋 بازسازی شده از یک درب قدیمی ۷۰ ساله از درخت راش جنگلی2,990,000ريال
ست سرو
 در مجموع 1 راي
وود دندرخت گیلاسپذیرایی، سرو و دکوری📋 ست تخته سرو پذیرایی غذا، دسر، نوشیدنی و میوه چوبی گیلاس1,990,000ريال
تخته آشپزی
 در مجموع 1 راي
وود دندرخت گیلاسخرد کردن سبزی و گوشت📋 تخته آشپزی و خرد کردن سبزی و گوشت از چوب گیلاس3,950,000ريال
  7 مورد12